Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>Άρθρα - Σχόλια>Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων | Εξωδικαστικός μηχανισμός Ν. 4469/2017

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων | Εξωδικαστικός μηχανισμός Ν. 4469/2017

MHXANISMOS RYTHMISHS OFEILON amarysia

Βάσει του Ν. 4469/2017 κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, έμπορος με ατομική επιχείρηση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί στην εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ώστε, μέσω διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές του και με γνώμονα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, να υπογραφεί μεταξύ τους μια ευνοϊκή σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.

Ο Νόμος περιλαμβάνει οφειλές ιδιωτικές και δημοσίου: οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, συν/κές, απλήρωτα τιμολόγια, οφειλές από εκδοθείσες διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις, απαιτήσεις εργαζομένων, τραπεζών, Δημοσίου (Εφορία, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) περιλαμβανομένων και απαιτήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης:

α. το σύνολο των οφειλών του ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

β. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να υπήρχε οφειλή ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών μέχρι την 31η/12/2016 ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.

γ. οι επιχειρήσεις να εμφανίζουν μία τουλάχιστον θετική χρήση εκ των τριών τελευταίων πριν από την υποβολή της αίτησης ή θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, αν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

δ. οι επιχειρήσεις ν’ αποδείξουν, βάσει της μελέτης βιωσιμότητας - οικονομικού πλάνου που θα υποβάλουν στους πιστωτές, ότι μπορούν να είναι βιώσιμες δηλαδή να συνεχίζουν να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια πληρώνοντας τα μελλοντικά εν γένει έξοδά τους και αποπληρώνοντας τις υπάρχουσες οφειλές τους.

Γιατί να υποβάλω αίτηση στον Ν. 4469/2017:

α. υπάρχει υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα: α.α. διαγραφής του συνόλου των τόκων υπερημερίας των απαιτήσεων του ιδιωτικού τομέα, α.β. του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα φορολογικής χρήσης, α.γ. 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β. δύναται να συμφωνηθεί αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή το ποσό των 50 ευρώ.

γ. όταν λάβουν γνώση της αίτησης οι πιστωτές, αναστέλλονται αυτοδικαίως καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη, οι πλειστηριασμοί ακινήτων του, τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του οφειλέτη, περιλαμβανομένου κι αυτού της εγγραφής προσημείωσης επί ακινήτου του, οι κατασχέσεις σ’ ακίνητά του ή στον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Η αναστολή ισχύει για 70 ημέρες, η οποία προθεσμία δύναται να παραταθεί για επιπλέον 4 μήνες με αίτηση του οφειλέτη στο Δικαστήριο μετά από συναίνεση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών στην διαπραγμάτευση.

δ. αναστέλλεται η ποινική δίωξη, κι’ αν έχει επιβληθεί ποινή, αναστέλλεται η εκτέλεσή της για το αδίκημα του άρθρου 25 Ν. 1882/1990 (περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών).

ε. αναστέλλεται η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4224/2013.

στ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τον τυχόν συνοφειλέτη που δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4174/2013.

ζ. η ευνοϊκή σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη ισχύει και για κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθμιζόμενη με τη σύμβαση απαίτηση ακόμα κι αν δεν έχει υποβάλει ο ίδιος αίτηση στον Νόμο.

Η αίτηση στον Νόμο και η καταχώρησή της στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, γίνεται μόνο μια φορά, δεν μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη φορά και απορρίπτεται αμετάκλητα αν δεν τηρηθούν όσα προβλέπει ο Νόμος. Η συμπλήρωση της αίτησης, η συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων, ο σχεδιασμός του οικονομικού πλάνου της επιχείρησης και η διαπραγμάτευση είναι πολύ απαιτητική διαδικασία που χρήζει (προαιρετικά) υποστήριξη νομικού και οικονομικού συμβούλου. Η υποβολή της αίτησης, που προϋποθέτει άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, μπορεί να υποβληθεί έως 31/12/2018, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέσω της χρήσης ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.keyd.gov.gr).

Ιωάννα Μυλώνη - Σμυρνή

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7 ΦΙΛΟΘΕΗ

6977.617238 - 210.3808168 - 210.6841730

Περισσότερα στην κατηγορία ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ >

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης