Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Έρευνα: Οι πρώτοι Μαρουσιώτες ψηφοφόροι

Έρευνα: Οι πρώτοι Μαρουσιώτες ψηφοφόροι

maroussiotes

Ο Γιώργος Πάλλης παρουσιάζει τον ανέκδοτο πρώτο εκλογικό κατάλογο του... οικισμού του Αμαρουσίου που συντάχθηκε το 1844 και σήμερα φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

Έρευνα - Παρουσίαση: Γιώργος Πάλλης

Οι 128 άρρενες εκλογείς, πρόγονοι των σημερινών Μαρουσιωτών

Από τα πρώτα κιόλας φύλλα της έκδοσής της το 1965, η ΑΜΑΡΥΣΙΑ αναδείχτηκε σε ένα αληθινό εργαστήριο έρευνας της τοπικής ιστορίας του Αμαρουσίου. Με πολλή χαρά, σήμερα προσθέτουμε στην αλυσίδα των σχετικών δημοσιευμάτων έναν ακόμη κρίκο, τον ανέκδοτο πρώτο εκλογικό κατάλογο του οικισμού που συντάχθηκε το 1844 και σήμερα φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο, που περιλαμβάνει όλους τους ενήλικες τότε άρρενες κατοίκους, με στοιχεία για την ηλικία, την καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση και το επάγγελμά τους.

Ο κατάλογος αυτός, όπως και οι αντίστοιχοι που συντάχθηκαν το ίδιο έτος σε όλη την Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την οποία ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας Όθων, μέχρι τότε ελέω Θεού απόλυτος μονάρχης, υποχρεώθηκε να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα της χώρας, που μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι οι Έλληνες πολίτες εκλέγουν αντιπροσώπους για να συγκροτήσουν κοινοβούλιο. Η διεξαγωγή των πρώτων εκλογών το 1844, διήρκεσε έξι ολόκληρους μήνες και το αμφιλεγόμενο ως προς την εγκυρότητά του αποτέλεσμα ανέδειξε τον Ιωάννη Κωλέττη ως πρώτο κοινοβουλευτικό πρωθυπουργό.

Η σημασία του συγκεκριμένου τεκμηρίου για την τοπική ιστορία του Αμαρουσίου είναι πολύπλευρη, καθώς αποτελεί πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της οικονομίας και της κοινωνίας του κατά τον 19ο αιώνα και θεμέλιο για τη γνώση των οικογενειών του. Επιβεβαιώνει δε την εγκυρότητα των γενεαλογικών δέντρων των μαρουσιώτικων οικογενειών που δημοσίευσε ο Τάκης Πολιτόπουλος το 1996 στο βιβλίο του Μαρουσιώτικα, μια ανεκτίμητη εργασία την οποία συνέτασσε επί πολλά χρόνια με προσωπική έρευνα σε ληξιαρχεία, αρχεία ναών και προσωπικές συνεντεύξεις. Το μεγαλύτερο μέρος των προσώπων του καταλόγου βρίσκεται σε αυτά τα γενεαλογικά δέντρα, τα οποία εμπλουτίζει και επεκτείνει χρονικά προς τα πίσω.

Ο κατάλογος

Τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου του Αμαρουσίου επιμελήθηκαν ο εφημέριος Σταμάτιος Λίτζας και ο πάρεδρος Απόστολος Λέκκας –το χωριό υπαγόταν τότε στον Δήμο Αθηναίων, όπου το αντιπροσώπευε ο εκάστοτε πάρεδρος. Το κύριο τμήμα του, με 118 εγγραφές, ολοκληρώθηκε στις 27 Απριλίου 1844. Ακολούθησε η προσθήκη άλλων 11 ονομάτων στις 11 Μαΐου του ίδιου έτους, κάτω από την οποία υπογράφουν οι ιερείς Σταμάτιος Λίτζας και Συμεών Γεωργίου, ο πάρεδρος Απόστολος Λέκκας και ο Δήμαρχος Αθηναίων Ανάργυρος Πετράκης.

Η καταγραφή περιλαμβάνει έξι στήλες που αναφέρονται: α) στο επώνυμο και το βαπτιστικό όνομα, σπάνια δε σημειώνεται και το πατρώνυμο, β) στο έτος ηλικίας, γ) στην ιθαγένεια, αν δηλαδή ο εγγραφόμενος έχει γεννηθεί εντός των συνόρων του βασιλείου, οπότε θεωρείται αυτόχθων, ή το αντίθετο, δ) στην κατοχή ή μη ακίνητης περιουσίας, με τον χαρακτηρισμό ιδιοκτήτης ή ακτήμων, ε) στο επάγγελμα και στ) σε τυχόν παρατηρήσεις.

Στη μεταγραφή που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, τηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου, ενώ όπου η ανάγνωσή μας είναι αδύνατη ή αβέβαιη, προστίθενται τρεις τελείες και ερωτηματικό σε παρένθεση. Σημειώνεται ότι ορισμένα επώνυμα καταγράφονται με μορφή ελαφρά διαφορετική από τη σημερινή –π.χ. Γιάμεσης αντί για Διάμεσης, Κωτζάς αντί για Κοτζιάς κ.ά. Πρόκειται για τον αρχικό τύπο αυτών των επωνύμων, χωρίς να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο παρανόησης από τον γραφέα.

Η ηλικία και η καταγωγή των εκλογέων

Ο κατάλογος συγκεντρώνει συνολικά 129 άνδρες. Σύμφωνα με την πρώτη απογραφή του 1835, ο οικισμός αριθμούσε 108 οικογένειες ή 360 κατοίκους, συν άλλους 8 στην Καλογρέζα και 7 στο Μπραχάμι (σημ. Άγιο Θωμά).

Η ηλικία των Μαρουσιωτών εκλογέων κυμαίνεται από τα 25 έως τα 66 έτη. Το 25ο έτος ακολουθεί την περί εκλογών νομοθεσία του 1844, σύμφωνα με την οποία όσοι το συμπλήρωναν, αποκτούσαν το δικαίωμα του εκλέγειν. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ο γηραιότερος εκλογέας είναι ηλικίας 66 ετών, μας δείχνει το προσδόκιμο ζωής των ανδρών στο Μαρούσι της εποχής του Όθωνα. Πολλοί δε εκλογείς έχουν «στρογγυλοποιημένες» ηλικίες (25, 30, 35, 40 κ.ο.κ.), στοιχείο που σημαίνει ότι δεν γνώριζαν το ακριβές έτος γέννησής τους.

Η έμφαση στο ζήτημα της καταγωγής έχει να κάνει με τη διάκριση που είχε θεσπιστεί επί Όθωνος μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων πολιτών. Ως ετερόχθονες χαρακτηρίζονταν όσοι είχαν εγκατασταθεί στα όρια του κράτους μετά το 1828 και δεν είχαν λάβει μέρος στην Επανάσταση. Σε αυτούς δεν αναγνωριζόταν το δικαίωμα να διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι. Το θέμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς εκείνη την εποχή τα πρόσωπα με μόρφωση και ικανότητες κατάλληλες για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό ήταν κυρίως οι ομογενείς των μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ευρώπης.

Οι αυτόχθονες του καταλόγου που εξετάζουμε είναι συνεπώς Έλληνες καταγόμενοι από τα όρια του βασιλείου –της Παλαιάς Ελλάδας, όπως καθιερώθηκε να λέγεται αργότερα. Και δεν είναι ασφαλώς όλοι οι αναφερόμενοι στον κατάλογο γηγενείς Μαρουσιώτες, παλαιοί δηλαδή, πριν από το 1821, χωρικοί του οικισμού. Όταν το Μαρούσι έγινε έδρα του Δήμου Αμαρυσίου το 1835, συγκεντρώθηκαν εδώ νέοι κάτοικοι από πολλά άλλα μέρη, που μαζί με τους ντόπιους που είχαν επιζήσει της Επανάστασης, σχημάτισαν έναν νέο πληθυσμό και τις οικογένειες εκείνες που χαρακτηρίζονται μέχρι σήμερα ως οι παλαιές του τόπου.

Ιδιοκτήτες και ακτήμονες

Ο εκλογικός νόμος του 1844 προέβλεπε ότι δικαίωμα ψήφου είχαν οι «έχοντες προσέτι ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας, όπου έχουσι την πολιτικήν διαμονήν των, ή εξασκούντες εν αυτή οποιονδήποτε επάγγελμα, ή ανεξάρτητον επιτήδευμα». Γι’ αυτό τον λόγο, στον κατάλογο καταγράφονται σχολαστικά οι ιδιοκτήτες και οι ακτήμονες (αλλά επαγγελματίες).

Είναι εντυπωσιακό ότι από τους 129 εκλογείς του Αμαρουσίου, μόνον 2 χαρακτηρίζονται ως ακτήμονες. Όλοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία στον τόπο τους και φαίνεται ότι ήδη από τότε ισχύει αυτό που παρατηρεί τέσσερις δεκαετίες αργότερα η Καλλιρόη Παρρέν: «Διάκρισις κοινωνικών τάξεων δεν υπάρχει εν Αμαρουσίω, διότι πτωχοί και ανέστιοι, κυριολεκτικώς ειπείν, δεν υπάρχουσι. Πάντες έχουσι τα κτήματά των, τας αμπέλους και τα ελαιόδενδρά των. Η ελαία αποτελεί την κατεξοχήν περιουσίαν των Αμαρουσιωτών».

Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αποδοθεί σε διανομή εθνικών γαιών στους παλαιούς και νέους κατοίκους του Αμαρουσίου, μετά την Επανάσταση. Οι ιδιοκτησίες των Μαρουσιωτών απλώνονταν τον 19ο αιώνα από τη Μαγκουφάνα ως το Πάτημα Χαλανδρίου και από τα Μελίσσια ως την Καλογρέζα. H κτηματολογική ιστορία της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει ερευνηθεί ακόμη σε βάθος, με εξαίρεση τις μελέτες της Άννας Παπασταματίου - Σαρηγιάννη. Είτε μεγάλης είτε μικρής έκτασης, αυτές οι ιδιοκτησίες καθόρισαν τη σημερινή πολεοδομική εικόνα του Δήμου Αμαρουσίου, αλλά και εκείνων της Πεύκης και των Μελισσίων.

Τα επαγγέλματα

Ο κατάλογος των εκλογέων συνιστά -εκτός των άλλων- ένα πανόραμα της οικονομίας και της κοινωνίας του Αμαρουσίου του 1844, καθώς καταγράφει τα επαγγέλματα των ανδρών κατοίκων του. Είναι αυτονόητο ότι την εποχή εκείνη οι γυναίκες δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα, αλλά εργάζονται καθημερινά πολύ σκληρά στο σπίτι, βοηθώντας παράλληλα και σε αγροτικές εργασίες (η ζωή τους αποτυπώνεται γλαφυρά στο κείμενο της Καλλιρόης Παρρέν που αναδημοσιεύσαμε στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ, στα φύλλα της 9ης, 16ης και 23ης Ιανουαρίου 2016).

Στην πλειονότητά τους οι εκλογείς είναι γεωργοί, 64 στον αριθμό, το ήμισυ δηλαδή του εκλογικού σώματος και του ενεργού ανδρικού πληθυσμού. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν 2 κηπουροί και 4 κτηματίες (οι τελευταίοι καταγράφονται στην προσθήκη των 11 τελευταίων ονομάτων, όπου φαίνεται να αλλάζει η ορολογία των επαγγελμάτων).

Τη δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα αποτελούν οι εργολάβοι, που αριθμούν 33. Με τον όρο αυτό δεν νοούνται ασφαλώς οι σημερινοί εργολάβοι, αλλά μάλλον οι εργάτες που αναλαμβάνουν εργασία (προφανώς γεωργική) σε ιδιοκτησίες άλλων. Σε αυτούς πρέπει να ενταχθούν και οι 3 εργάτες που αναφέρονται στην προσθήκη.

Εντυπωσιακά μικρός είναι ο αριθμός των ποιμένων: καταγράφονται μόλις 2. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί γεωργοί –ιδίως οι μεγαλοϊδιοκτήτες– διέθεταν και κοπάδια, αλλά δήλωναν ως κύρια απασχόληση τη γεωργία.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες, την πιο μεγάλη ομάδα αποτελούν οι παντοπώλες, με 6 περιπτώσεις. Ανάμεσά τους, δύο μέλη της οικογένειας Χαϊμαντά, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος, θα μπορούσε να είναι συνεταίροι. Υπάρχουν επίσης 1 καφεπώλης, 1 ράπτης, 1 εργάτης τυπογραφείου και 4 κτίστες και οικοδόμοι.

Το Μαρούσι διαθέτει 2 ιερείς, τον Σταμάτιο Λίτζα, που καταγράφεται στον κατάλογο και τον προσυπογράφει και τον Συμεών Γεωργίου, που υπογράφει μόνον την προσθήκη. Και οι δύο υπηρετούν στον μόνο ενοριακό ναό του οικισμού, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο δεύτερος είναι ο γενάρχης της οικογένειας Παπασυμεών.

Στους κρατικούς υπαλλήλους τέλος συναντάμε έναν στρατιωτικό, έναν στρατιώτη και έναν αγροφύλακα. Τέλος, καταγράφεται και ένας ανεπάγγελτος, αλλά ιδιοκτήτης –αν ήταν ανεπάγγελτος και ακτήμων, δεν θα είχε δικαίωμα ψήφου.

Κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου διά τας εκλογάς των βουλευτών 
του χωρίου Αμαρουσίου του Δήμου Αθηνών

1. 
Αραχοβίτης Παναγιότης 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

2. Βάθης (;) Μήτρος 60 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτίστης

3. Βαλμάς Θανάσης 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

4. 
Βούλγαρης Ιωάννης 35 Λαμία από το 1837 ιδιοκτήτης Στρατιώτης

5. 
Βλάχος Βασίλειος 65 αυτόχθων ιδιοκτήτης άνευ επαγγέλματος

6. 
Βλάχος Βασιλείου Παναγιώτης 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

7. 
Κωτζάς Γεωργίου Ιωάννης 26 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

8. Κωτζάς Χρήστος 60 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

9. Κωτζάς Σ. Ιωάννης 27 αυτόχθων ιδιοκτήτης … (;)

10. Κωτζάς Σωτήριος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

11. Γιάμεσης Ιωάννης 65 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

12. Γιάμεσης Βασίλης 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

13. Γεωργίου Ευστάθιος 43 αυτόχθων ιδιοκτήτης αγροφύλαξ

14. 
Γεωργίου Κωνσταντίνος 37 αυτόχθων ιδιοκτήτης παντοπώλης

15. Κωτζάς Στάμος 48 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

16. Εγγκλέζος Γιαννάκος 49 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

17. Εγγκλέζος Στάμος 44 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

18. Ευθυμίου Γεώργιος 43 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

19. Κουτζός Μήτρος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

20. Καλόγηρος Σπύρος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης ποιμήν

21. 
Καρβελάς Πέτρος ή Μήτρος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

22. 
Καπνόριζας Αθανάσιος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

23. Κουφός (;) Μήτρος 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

24. 
Κρητικός Σπύρος 40 διαμένει από το 1841 ιδιοκτήτης παντοπώλης

25. Κοροπιότης Ιωάννης 55 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

26. Καρβελάς Γιάννης 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

27. Καρβελάς Μελέτης 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

28. Καρκέλας Χρήστος 47 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

29. 
Καμαρούλιας Δημήτριος 43 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

30. Κερατιώτης Σπύρος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

31. Κόσκωρις Φώτος 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

32. Καλατζής Μήτρος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

33. 
Καλοζύμης Νικόλαος 46 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

34. 
Καμαρούλιας Γεώργιος 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

35. Κουτζοδήμος Μιχάλης 37 αυτόχθων ακτήμων εργολάβος

36. 
Κουλουριώτης Μιχάλης 41 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

37. Κουσουρής Νικολής 43 αυτόχθων ιδοκτήτης κτίστης

38. Καρβελάς Σπύρος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

39. Κιούσης Νικόλαος 41 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

40. Κοροβέσης Γεώργιος 43 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

41. Κιούσης Βασίλειος 60 αυτόχθων ιδιοκτήτης ράπτης

42. Λούης Διονύσιος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

43. Λούης Φυλακτός 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

44. 
Λούης Πέτρου Φυλακτός 26 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργάτης τυπογραφείου

45. 
Λιμνιώτης Αναγνώστης 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

46. Λέκας Αποστόλης 55 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

47. 
Λεβαδίτης Φίλιππος (;) 42 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

48. Λέκας Σπύρος 39 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

49. Λίτζας Σταμάτης 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης ιερεύς

50. Λίτζας Μήτρος 60 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

51. 
Λίτζας Αναστασίου Παναγής 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

52. 
Λίτζας Σταματίου Παναγής 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

53. Λίτζας Γεώργιος 38 αυτόχθων ιδιοκτήτης στρατιωτικός

54. Λίτζας Σωτήριος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

55. Μοστρούς Σπύρος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

56. 
Μάρκου Γεωργίου αναγνώστης 26 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

57. Μόσχας Μήτρος 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

58. Μπούρδης Γιαννάκος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

59. Μασούρης Μήτρος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

60. Μασούρης Σπύρος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

61. 
Μασούρης Κωνσταντίνος 70 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

62. 
Μπόγδανος Γεώργιος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης παντοπώλης

63. Μπασδέκης Σπύρος 55 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

64. 
Μάρκου Κόλια Χρήστος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

65. 
Μάρκου Γεωργίου Χρήστος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

66. Μόσχας Γεώργιος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

67. Μανούσος Ιωάννης 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

68. Μηλίγγος Κώτσος 37 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

69. Μπούζας Ιωάννης 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

70. Μάρκος Σταμάτης 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

71. 
Μάρκος Αναγνώστου Γεώργιος 25 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

72. 
Μιχάλης Παπά Χρήστος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

73. 
Μπαϊρακτάρης Αργύρης 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης οικοδόμος

74. Μοστρούς Στάμος 55 αυτόχθων ιδιοκτήτης κηπουρός

75. 
Μάρκου Γεωργίου Μήτρος 32 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

76. Μόσχας Θανάσης 36 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

77. Μπούρδης Μήτρος 57 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

78. Μάρκος Σπύρος 66 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

79. Μάρκος Σαράντης 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

80. Πάλης Σταμάτης 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

81. Πάλης Χρηστόδουλος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

82. Πάλης Γεώργιος 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

83. … (;) 26 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

84. Πρέσης Μήτρος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

85. Πλιάκος Κώτσος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

86. 
Παππαδημητρίου Κόλιας 27 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

87. Παναγιώτου Κώτζος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

88. Πέππας Γεώργιος 32 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

89. Πετρούτζος Μήτρος 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

90. Πετρούτζος Γιαννάκος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

91. Πύρρου Νικόλαος 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

92. Πόγγας Ιωάννης 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

93. Σύγγρας Μήτρος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης οικοδόμος

94. 
Συκαμιώτης Κωνσταντίνος 65 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

95. … (;) Ανδρέας 42 Λαμία από το 1832 ιδιοκτήτης εργολάβος

96. Συκαμιώτης Σταμάτης 41 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

97. … (;) Φραντζέσκος 50 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

98. Τριβέλλας Αργυρός 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

99. Τσουκλίδης Σταύρος 36 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

100. 
Τσουκλίδης Ελευθέριος 42 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

101. Τσουκλίδης Σπύρος 45 αυτόχθων ακτήμων εργολάβος

102. Τουφεξής Νικόλαος 53 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

103. 
Τσουκλίδης Αργύρη Σπύρος 37 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

104. 
Φουκάς Κωνσταντίνος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης παντοπώλης

105. Χασιώτης Δήμος 55 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

106. 
Χαϊμαντάς Ανδρέας 40 αυτόχθων ιδιοκτήτης παντοπώλης

107. 
Χιότης Ιωάννης 38 Λαμία από το 1838 ιδιοκτήτης εργολάβος

108. Χαϊμαντάς Σωτήριος 47 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

109. 
Χαϊμαντάς Νικόλαος 34 αυτόχθων ιδιοκτήτης παντοπώλης

110. 
Χουντουμάδης Σπύρος 53 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

111. 
Χουντουμάδης Νικολής 37 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

112. 
Ντούσης Γεώργιος 30 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

113. Νερούτζος Νικόλαος 60 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

114. 
Νερούτζος Γεωργάκης 35 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

115. … (;) Γεώργιος 67 αυτόχθων ιδιοκτήτης γεωργός

116. Ντάβαρης Σιδέρης 37 αυτόχθων ιδιοκτήτης ποιμήν

117. 
Λουπατζίκος Μήτρος 45 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

118. Πρέσης Νικολής 65 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργολάβος

Εν Αμαρουσίω τη 27η Απριλίου 1844

Ο εφημέριος

Ιερεύς Σταμάτιος Λίτζας

Ο ειδικός πάρεδρος Αμαρουσίου

Α. Λέκας

n n n

(Ακολουθεί προσθήκη άλλων 11 ονομάτων, με μια διπλή εγγραφή, ώστε ο κατάλογος να κλείνει στους 128 εκλογείς, αντί του 129 που είναι το σωστό).

119. Γεωργίου Πέτρος 48 αυτόχθων ιδιοκτήτης κηπουρός

119. 
Λούης Κωνσταντίνος 29 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτηματίας

120. Πάλης Πανούσης 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτηματίας

121. 
Σταμάτη Λίτζα Χρήστος 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτηματίας

122. Σταμάτη Βασίλης 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτηματίας

123. 
Χρήστου Κοτζιά Κόλιας 26 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργάτης

124. 
Ντούση Βασιλείου Σπύρος 25 αυτόχθων ιδιοκτήτης κτηματίας

125. 
Πλάκος Σιδέρης 28 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργάτης

127. 
Καμαρούλιας Γ. Ιωάννης 27 αυτόχθων ιδιοκτήτης εργάτης

128. 
Ιωσήφ Αγγελής 30 1840 ιδιοκτήτης καφεπώλης

Εν Αθήναις τη 11 Μαΐου 1844

Οι ιερείς

Ιερεύς Σταμάτιος Λίτζας

Ιερεύς Συμεών Γεωργίου

Ο πάρεδρος

Α. Λέκας

Ο δήμαρχος Αθηναίων

Α. Πετράκης

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης