Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ>Πατούλης σε Σκουρλέτη: «Πληρώστε τους συμβασιούχους»

Πατούλης σε Σκουρλέτη: «Πληρώστε τους συμβασιούχους»

symvasiouxoi MESA amarysiaΕπιστολή Πατούλη προς Σκουρλέτη μετά τη νέα άρνηση Επιτρόπων να υπογράψουν τα εντάλματα.

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, με αφορμή τη νέα άρνηση  Επιτρόπων σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας, να υπογράψουν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων καθαριότητας στους Δήμους.

Στην επιστολή ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις των Επιτρόπων αφήνουν στον αέρα πολλές οικογένειες συμβασιούχων και δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα στους Δήμους, οι οποίοι δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ καλεί τον υπουργό να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμής των συμβασιούχων καθαριότητας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού από την πρώτη στιγμή έχει πράξει το καθήκον της ανανεώνοντας τις συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς κάποιοι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουν να αρνούνται να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής τους. Καλούμε την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή τους».

Η επιστολή αναλυτικά:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από της δημοσιεύσεως της διατάξεως του άρθρ. 24 Ν.4479/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης 29/6/2017) οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προχώρησαν άμεσα στην τροποποίηση των οργανισμών τους και συνέστησαν θέσεις τακτικού προσωπικού ΥΕ και ΔΕ δηλαδή εργατών καθαριότητας (ΥΕ) και οδηγών απορριμματοφόρων (ΔΕ).

Η σύσταση των θέσεων αυτών έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 10 του ν. 3584/2007 και ύστερα από εκτίμηση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή του νομικού προσώπου του δήμου περί του ποιες είναι οι κενές οργανικές θέσεις στον οργανισμό τους που δεν έχουν καλυφθεί και περί του ποιες είναι οι οργανικές τους ανάγκες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ύστερα από προβλεπόμενες σχετικές βεβαιώσεις της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων ότι αρκούσε η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των θέσεων που προτείνονταν καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Παρά το γεγονός ότι οι ΟΤΑ προέβησαν στην κατά γράμμα υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων του α. 24 Ν. 4479/2017, συμμορφούμενοι, επίσης, και με την με αριθμό 19/30.06.2017 εγκύκλιο σας με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), κλπ» και το με αριθμό πρωτοκόλλου 23124/10.07.2017 έγγραφό σας προ της ΚΕΔΕ, το οποίο απέστειλε προς τους Δήμους.

Παρά το γεγονός ότι οι Δήμοι με τις αποφάσεις τους και προκειμένου να συνεχίσουν να απασχολούν το προσωπικό που παρείχε τις υπηρεσίες του στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (ΥΕ και ΔΕ) την 07.06.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης των πρακτικών της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προέβαλαν την ειδική αιτιολογία περί συνδρομής σοβαρών λόγων δημοσίας υγείας που επέβαλε την κατεπείγουσα αδήριτη και αδιάλειπτη απασχόληση του προσωπικού προς αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών της καθαριότητας, αφού δεν ήταν αντικειμενικά δυνατόν να εξυπηρετηθεί η ανάγκη αυτών άλλως, με τις δυνατότητες που παρείχε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώνουμε ότι η συνέχιση της παροχής των Υπηρεσιών του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2β και υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που έθεταν οι διατάξεις του άρθρου 24 δεν ενέπιπταν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004, εφόσον δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας τους, βάσει της οποίας είχε προσληφθεί.

Παρά τα ανωτέρω, οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους οποίους διαβιβάσθηκαν τα πρώτα εντάλματα πληρωμής του προσωπικού, το οποίο συνήψε συμβάσεις απασχόλησης στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 έχουν εκδώσει διαφορετικές πράξεις, όπου υπάρχει πλήρης ανομοιογένεια ως προς την κρίση – θεώρηση των ενταλμάτων αυτών ως εξής:

α) Μία κατηγορία Επιτρόπων θεώρησε τα εντάλματα πληρωμής του προσωπικού αυτού, κρίνοντας μόνο την νομιμότητα τους ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

β) Υπάρχουν, όμως, και Επίτροποι, οι οποίοι αρνήθηκαν τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων και επέστρεψαν αυτά ως αθεώρητα, προβάλλοντας ως μη νόμιμη τη δαπάνη αυτή στηριζόμενοι στα Πρακτικά της 9ης  Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου, όπου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016, παραβλέποντας ότι ο Ν. 4479/2017 έθετε νέες προϋποθέσεις εφαρμογής, έχοντας ως βασικό κριτήριο την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι προέκυψαν μετά τη δημοσίευση των Πρακτικών της 9ης  Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου.

Προχώρησαν, μάλιστα, σε κρίση ότι η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 Ν. 4479/2017 δεν νομιμοποιεί τη σύναψη συμβάσεων κατά την παρέκκλιση του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, επικαλούμενοι ουσιαστικούς  λόγους, όπως ότι οι Δήμοι δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης.

γ) Άλλοι Επίτροποι, επίσης, έκριναν ευθέως ως μη νόμιμες τις συμβάσεις αυτές εμμένοντας στην αντισυνταγματικότητα προγενέστερων διατάξεων και ιδίως του α. 16 του Ν. 4429/2016, ισχυριζόμενοι ότι η υπέρβαση των 24 μηνών αντίκειται στο α. 6 του π.δ. 164/2004, η οποία σχετική διάταξη έχει στην ουσία τροποποιηθεί με τη διάταξη της παραγράφου 2β, αφού ευθέως αναφέρεται ότι η παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις που θέτει το α. 24 δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των α. 5 και 6 του π.δ. 164/2004.

Κύριε Υπουργέ,

Μετά τις ανωτέρω ανομοιογενείς και αντιφατικές κρίσεις των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται ότι οδηγούμεθα και πάλι σε αδιέξοδο, αφού οι υποθέσεις θα αχθούν και πάλι ενώπιον των αρμοδίων Κλιμακίων και εν τέλει και πάλι στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να ερευνηθεί για μία ακόμη φορά η συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 24 Ν. 4479/2017.

Επειδή και πάλι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα από τη μη πληρωμή των εργαζομένων και εγείρεται ο κίνδυνος να μείνουν στον αέρα δεκάδες οικογένειες συμβασιούχων, παρακαλούμε όπως άμεσα παρέμβετε για την επίλυση του νέου αυτού προβλήματος, το οποίο έχει κυρίως ανθρωπιστικές διαστάσεις».

 

Περισσότερα στην κατηγορία ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ > ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης