Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΚΗΦΙΣΙΑ>Πολιτική>Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ Κηφισιάς

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ Κηφισιάς

ds kifissias copy copyΤην Τετάρτη 30 Αυγούστου στις 19:30 στην αίθουσα του «Β. Γκατσόπουλος» θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση χρήσεων και όρων διακήρυξης δημόσιας δημοπρασίας περί πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου “ΑΛΑΣΚΑ” με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα (άρθρο 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα).
 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.
 1. Αποδοχή παραίτησης του αναδόχου και την διάλυση της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση Ελαστικού Τάπητα (ΤΑΡΤΑΝ) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».
 1. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για τους χώρους του συγκροτήματος του Ο.Α.Ε.Δ..
 1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας σαρώθρου για εργασίες σάρωσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου ποσό δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 220.000,00€ υπό Κ.Α. 45.7132.03 προϋπολογισμού 2017, β) για την έγκριση της 31/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 1. Επί της 90/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας 2017).
 1.  Επί της 56/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους  2017.
 1. Επί της 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους  2017.
 1. Επί της 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2016.
 1. Επί της 45/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μεταφορά της συμβατικής λαϊκής αγοράς, η οποία πραγματοποιείται επί της οδού 1ης Μάη στην Κηφισιά, σε νέο σημείο.
 1. Επί της υπ΄αριθμ. 10/2017 εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Εκάλης περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με το διακριτικό τίτλο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».
 1. Έγκριση Σύναψης μίσθωσης του ακινήτου – κυλικείου που βρίσκεται στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με την εταιρεία            Ι. Καρποντίνης – Σ. Θωμόπουλος  Ο.Ε.  και  με διακριτικό  τίτλο « J n’ S Café ».
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση πραγμάτων, αρ. 1  Π.Δ. 270/81.
 1. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τη διαδικασία της εκποίησης δια της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 1. Έγκριση πρότασης της επιτροπής διατύπωσης απόψεων επί του  αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης» (133/2017 απόφαση Δ.Σ.).
 1. Έγκριση για συνέχιση λειτουργίας με εκσυγχρονισμό αρτοποιείου σε νέο φορέα, επί της οδού Μακεδονίας 26, Ο.Τ. 114, Κηφισιά.
 1. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός απινιδωτή στο Γενικό ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς  «Οι Αγ. Ανάργυροι».
 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση προέδρου και μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.
 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «Μένανδρος».
 1. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 62/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων.
 1. Επί της 485/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρία «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στον δικηγόρο Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη.
 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  “Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας  «ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ»”  και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Επισκευή στεγών Σχολικών Κτιρίων»  και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Επισκευή τμημάτων οδού Κολοκοτρώνη»  και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή  Γ’  Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας».
 1. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Επιστροφή ποσού 20,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.
 1. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 2.870,00€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 1. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού ποσού 940,00 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 1. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού  ποσού 1.230 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2011.
 1. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού  ποσού 5.990 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικ. ετών 2010 και 2011.
 1. Διαγραφή του ποσού των 682,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.
 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 784,29 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 1.532,99 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής κατασκευής αγωγού αποχέτευσης.
Περισσότερα στην κατηγορία ΚΗΦΙΣΙΑ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης