Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

dimarxeio amarousiou amarysia copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyΣε Τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30  στις 5/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

- Επικύρωση πρακτικών 5ης,6ης και 7ης Συνεδρίασης έτους 2016

- Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΣΟΥΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ)

2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: Καρκάνη Αναστασία)

3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Z' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"

4. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου "ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ", στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α."

5. Έγκριση ή μη προμήθειας Δύο (2) Οχημάτων ημιφορτηγών pick-up με ανοιχτή καρότσα (4Χ4) διπλοκάμπινων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία από το ελεύθερο εμπόριο και έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία"

6. Διενέργεια ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την αύξηση προαύλιου χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αμαρουσίου

7. Διενέργεια ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την μεταστέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου

8. Διενέργεια ή μη πλειοδοτικού διαγωνισμού 89 στεγάστρων – στάσεων λεωφορείων ΟΑΣΑ και Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Αμαρουσίου

9. Έγκριση ή μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής

10. Έγκριση ή μη εργασίας "Εκτύπωση φυλλαδίων - αφισών - καρτών προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού - διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές - Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου" και ανάθεσης αυτής

11. Έγκριση ή μη διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμού με σκοπό την Προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

12. Αποδοχή ή μη πρότασης προς σύναψη σύμβασης άνευ ανταλλάγματος με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5

13. Έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχόλησης και τις εξαιρέσιμες αργίες του έτους, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας

14. Έγκριση ή μη νέας θέσης υπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων για το έργο «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων»

15. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών επισκευής κάδων αποκομιδής αστικών απορριμμάτων

16. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti κοινοχρήστων χώρων

17. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο μίσθωσης μηχανημάτων για αποφράξεις αγωγών ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων κ.λ.π.

18. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕΔΑ)

19. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τροποποίηση - Συμπλήρωση Εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης στο πλαίσιο του έργου: "Mελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο - Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου"

20. Έγκριση ή μη της 52/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Ψαλιδίου μετά την 1592/2016 απόφαση ΣτΕ"

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης