Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

dsmarousi copy copyΣε Τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα

παρακάτω θέματα:

-  Επικύρωση πρακτικών 11ης,12ς και 13ης Συνεδρίασης έτους 2016

-  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Παπασπύρου Κυριακή)

3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: MAC LEASING S.A.)

5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ)

6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)

7. Διαγραφή χρεώσεων για την καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% από τους υπ' αριθ. 860-861-862-863/14.09.17 χρηματικούς καταλόγους. Υπόθεση: Αργυράκη Ειρήνη

8. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Υπόθεση Γιαννακοπούλου Μάρθα)

9. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: LOPATA IWONA WLADYSLAWA -ΛΟΠΑΤΑ ΙΒΟΝΑ ΒΛΑΔΙΣΛΑΒΑ

10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΜΑΘΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου)

11. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΜΑΙΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ)

12. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΦΕΡΜΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% - "ΑΦΟΙ ΠΛΙΑΚΟΥ Ο.Ε."

14. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων

15. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησή της

16. Έγκριση ή μη υπηρεσίας Φωτογράφηση - Βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών & Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου και ανάθεσης αυτής

17. Έγκριση ή μη προμήθειας "Ενοικίαση ταινιών" και ανάθεσης αυτής

18. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων και αμοιβής καλλιτεχνών για τον εορτασμό της ημέρας "Η τέχνη στο Δρόμο" του Δήμου Αμαρουσίου

19. Έγκριση ή μη εργασιών παροχής υπηρεσιών ξεναγών και συνοδών για το πρόγραμμα Δρόμοι Πολιτισμού και ανάθεση αυτών

20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

21. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 (υποθ. Παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

22. Διόρθωση της υπ.αρ. 273/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «εισήγηση καταβολής δικαστικών εξόδων που ορίστηκαν με βάση την υπ.αρ. 18/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία Απαλ/σεων)» (Υπόθεση Ευριδίκη χήρα Ανδρέα Χαικάλη, Κων/νου Σιγάλα)

23. Διόρθωση της υπ. αρ. 272/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Χρυσάνθη- Χρυσούλα Παππά)

24. Αντικατάσταση μέλους με τον αναπληρωτή του, των παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου

25. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)", εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και ορισμό θητείας αυτών

26. Έγκριση ή μη Διευρυμένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΔΑΕΚ) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων

27. Έγκριση ή μη σύναψης συμφώνου συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου

28. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

29. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»

30. Έγκριση ή μη της 200/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: "Παραίτηση ή μη της από 22.05.2014 Εφέσεως ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Αρ.κατ. 3530/2014) και της από 22.05.2017 Εφέσεως ενώπιον του Ιδίου Εφετείου (Αρ. κατ. 3527/2014) από την Δ.Ε.Α.Δ.Α κατή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "MULTI MARKETING GROUP - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "M.M.G. S.A""

31. Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών του νόμου 44483/2017 (ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»

33. Λήψη απόφασης περί διερεύνησης για την υποβολή προσφοράς για προθεσμιακή κατάθεση μέρους των διαθεσίμων κεφαλαίων του Δήμου Αμαρουσίου, από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας

34. Έγκριση ή μη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου

35. Έγκριση ή μη της 173/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015, 2016, 2017 και 2018»

36. Έγκριση ή μη της 174/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Αναπροσαρμογή συντελεστών Φ.Η.Χ έτους 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018»

37. Έγκριση ή μη της 54/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Χωροθέτηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του παιδικού Σταθμού Στουντίου»

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης