Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

ds marousi copyΣε Τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

- Επικύρωση πρακτικών 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2016

- Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

2. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» οικονομικού έτους 2017

3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)

4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ)

5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΜΑΪΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ)

6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ)

7. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ)

8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από προσκύρωση Υπόθεση: Οικονόμου Μαρία - Οικονόμου Υπαπαντή

10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΜΑΡΙΑ)

11. Ανάκληση της με αριθ.455/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέρος του 744/2014 χρηματικού καταλόγου και επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (υπόθεση: ΚΑΥΚΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ)

12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"

13. Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης που καθορίστηκε συμβιβαστικά με το Δήμο Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 63/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και αφορά αποζημίωση εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. 977 της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" και με κτημ. αρ. 010123 και 010125 και για την οποία αποζημίωση αναγνωρίστηκαν δικαστικώς δικαιούχοι οι κ.κ. Τσιούνη Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και Αλεξίου Αλέξανδρος (υποθ.Τσιούνη Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και Αλεξίου Αλέξανδρος) Φ. 1445 και 1446

14. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

15. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επεκτάσεις αγωγών - Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων"

16. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

17. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"

18. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στον άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

19. Έγκριση η μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου στο Δήμο Ιθάκης

20. Έγκριση η μη παράτασης παραχώρησης μηχανημάτων καθαριότητας στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού

21. Δωρεά Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών στον Δήμο Μεγίστης

22. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

23. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση όρων αυτής

24. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 124/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 87/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2017-2018, καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης

25. Έγκριση ρύθμισης οφειλής Δήμου Αμαρουσίου προς την Εθνική Τράπεζα

26. Έγκριση ή μη της 63/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη του πίνακα των προδιαγραφών των στάσεων  και των στεγάστρων αναμονής επιβατών της Δημοτικής Συγκοινωνίας"

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης