Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΜΑΡΟΥΣΙ>Πολιτική>Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαρούσι

Ds AmarousiouΣε Τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

- Επικύρωση πρακτικών 13ης και 14ης Συνεδρίασης έτους 2017

- Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018

2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Παπαδόπουλος Παντελεήμων)

3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ)

4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση: Παρασκευαϊδης Ευθύβουλος)

5. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης και εξ' ολοκλήρου διαγραφή 11ης και 12ης δόσης - Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 360/2015 Υπόθεση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

6. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης - Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017 Υπόθεση: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου  Οικογενειακού Τάφου (υποθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΣΙΝΟΣ)

8. Άσκηση ή μη του δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την ισχύουσα σύμβαση (Α.Π. 51271/11-11-2016 - Επιμήκυνση Α.Π. 10567/9-3-2018) που αφορά την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

10. 'Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου 'ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ'', κατά της υπ' αρ. πρωτ. 10301/08-03-18 Ειδικής Διαταγής της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων

11. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της υπ’αριθ. 14949/5-4-2018 υποβληθείσας ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του έργου "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ’’, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 11713/30.3.18 Διαταγής της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

12. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018

13. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου - ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου  στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού”  και έγκριση υποβολής αιτήματος  ένταξης

15. Τροποποίηση της υπ' αρ. 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

16. Έγκριση ή μη της 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη λειτουργίας και κανονισμού λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων της Κοιμήσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αναργύρων που λαμβάνουν χώρα από τις 14/08 έως 15/08 και από τις 30/06 έως 01/07 καθώς και από τις 31/10 έως 01/11, αντίστοιχα, κάθε χρόνο"

17. Έγκριση ή μη της 13/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Kυπρίων Αγωνιστών  και Μακρυγιάννη (Ο.Τ.472α), στο Μαρούσι."

Περισσότερα στην κατηγορία ΜΑΡΟΥΣΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης