Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Δημοτικό Συμβούλιο στην Πεντέλη στις 28 Αυγούστου

Δημοτικό Συμβούλιο στην Πεντέλη στις 28 Αυγούστου

dimarxeio pentelis copyH 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την Δευτέρα  28  Αυγούστου 2017 ημέρα και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επικύρωση πρακτικών 6ης Ειδικής  Συνεδρίασης έτους 2017

Θέμα 1ο:  Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης τροποποίησης σχεδίου στα Ο.Τ. 175, 174Γ, 174, 174Β  της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 2ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2017 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 3ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Πεντέλης έτους 2018 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 4ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

Θέμα 5ο: Εισήγηση για κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94) «Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».

Θέμα 6ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 128/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2017” - Α.Μ. 18/2017 Τ.Υ.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του ΚΔΚ.

Θέμα 8ο: Παράταση ταφής αποβιώσαντoς Δημοτικού Υπαλλήλου.

Θέμα 9ο: Παράταση ταφής αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου.

Θέμα 10ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Θέμα 11ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.

Θέμα 12ο: Αποδοχή 1ης – 2ης κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017.

Θέμα 13ο: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379.

Θέμα 14ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

Θέμα 15ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΑΟΜ).

Θέμα 16ο: Παραχώρηση του κτιρίου του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

Θέμα 17ο:  Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο «URBACT CITY FESTIVAL».

Θέμα 18ο: Συμμετοχή του Δημάρχου Πεντέλης στο Θεματικό Συνέδριο Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και του Δήμου Κόνιτσας «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας».

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης