Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

penteli dsH 19η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Επικύρωση πρακτικών 7ης τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017.

Θέμα 1ο:Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Χαϊνταρλή Μάριου σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Ν.3463/2006.(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα 2ο:Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με Θέμα «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίας Λαύρας της Δ.Κ. Μελισσίων  του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις –Εξαίρεση εισόδου σχολικών Λεωφορείων στις οδούς Θησέως και Αμαδρυάδων στην Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 4ο:Κοπή ενός (1) δέντρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λαγκαδά 10 της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 5ο:Κοπή ενός (1) δέντρου (λεύκας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καλαμβόκη 33-35 της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 6ο:Κοπή ενός (1) ξερού δέντρου (πεύκου) επί του  πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Ιλιάδος & Νέστωρος  της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 7ο:Κοπή ενός (4) ημίξερων δέντρων (λεϊλαντ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αραχώβης 11 της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 8ο:Κοπή ενός (1) δέντρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ν.Αθανασιάδη 17 της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα:9ο:5ηΤροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2017.(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής.)

Θέμα 10ο:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.

Θέμα 11ο: Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής νέων εξωτερικών συνδέσεων - διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2017 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017. Α.Μ 9/2017 Τ.Υ

Θέμα 12ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και του έργου: « Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2016» με Α.Μ. 3/2016 Τ.Υ.

Θέμα 13ο: Έγκριση αγοράς εκχιονιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.

Θέμα 15ο: Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2009-2010 και επαναβεβαίωση.

Θέμα 16ο : Πρόταση για την διάθεση 47.681,92 ευρώ για την λειτουργία Λαικών αγορών του Δήμου Πεντέλης έτους 2018.

Θέμα 17ο: Έγκριση ψήφιση – διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Πεντέλης έτους 2017.

Θέμα 18ο : Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματικών κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων έτους 2018, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ίδια μέσα Ν. 3979/2011 άρθρο 61 παρ. 1).

Θέμα 19ο : Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων.

Θέμα 20ο  Γ΄Κατανομή ΚΑΠ έτους 2017 Λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές.

Θέμα 21ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 22ο:. Έγκριση ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και της έκθεσης ορκωτών λογιστών για το έτος 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

Θέμα 23ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης.

Μια ώρα πιο πριν (18.00) θα διεξαχθεί η18η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα:

« Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2016»

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης