Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

dimarxeio pentelis copy copyH 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επικύρωση πρακτικών 8ης τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017.

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Εγκατάσταση και λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών  στην οδό Πηγής πριν την συμβολή  της με την οδό Αναπήρων Πολέμου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης και Τεχνική Έκθεση Περιφέρειας Αττικής / Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών). (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 2ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 11/2017  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 12/2017  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 4ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σπύρου Μπέγκα 8 της Δ.Κ. Μελισσίων  (Εισήγηση αριθ. πρωτ. 12122/2017 Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου). (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 5ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 6ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 7ο: Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 8ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 9ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 10ο : Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην Ημερίδα ¨URBACT III¨

Θέμα 11ο: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Δίμηνης Διάρκειας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο

 Θέμα 12ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική παραλαβή έργων Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 ΦΕΚ Α93/14-4-2014 άρθρο 61

Θέμα 13ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Διάνοιξη της ανώνυμης οδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ.Κ. Μελισσίων>> ΑΜ : 8/2016 ΤΥ. βάσει του άρθρου του Ν. 4412/2016

Θέμα 14ο : Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Ο.Τ. 123 της ΔΚ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης και παραχώρηση του χώρου

Θέμα 15ο:Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο ¨Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ¨ συνολικού προϋπολογισμού 21.100,38€ ( συμπ. Φ.Π.Α.). 

Θέμα 16ο : Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο ¨Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων¨ συνολικού προϋπολογισμού 12.351,55€ ( συμπ. Φ.Π.Α.)

Θέμα 17ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων έτους 2016» , ΑΜ 33/2015 ΤΥ

Θέμα 18ο : Μετατροπή τάφου τριετίας σε οικογενειακό στο Κοιμητήριο Πεντέλης

Θέμα 19ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

Θέμα 20ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης