Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

dimarxeio pentelis copy copy copyΗ 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την Δευτέρα   4  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Επικύρωση πρακτικών 10ης τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017

Θέμα 1ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 2ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 2Α (στο αδιέξοδο) της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 3ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο πάρκο (εντός της παιδικής χαράς ) της οδού 28ης Οκτωβρίου της Δ.Κ Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 4ο: Κοπή ενός (1)  δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίας Λαύρας 2 της Δ.Κ Μελισσίων .(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 5ο: Κοπή ενός (1)  δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μυκόνου 4 της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 6ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 7ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.) 

Θέμα 8ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ 249 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα 9ο Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης.

Θέμα 10ο  : Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2017- Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πράσινου ταμείου.

Θέμα 11ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.άρθρο 61.

Θέμα 12ο : Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών του έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/87.         

Θέμα 13ο: Αποδοχή 7Ης,8Ης,9Ης,10Ης,11Ης,12Ης,κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Θέμα 14ο : Διαγραφή χρέωσης από Τ.Α.Π και επαναβεβαίωση

Θέμα 15ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Θέμα 16ο : Διαγραφή χρέωσης προστίμου από χρηματικό κατάλογο.

Θέμα 17ο:  Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων . 

Θέμα 18ο : Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2017 λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές

Θέμα 19ο : Μείωση τέλους δομήσεως τάφων στο Κοιμητήριο Μελισσίων

Θέμα 20ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος

Θέμα 21ο: Παράταση ταφής  στο κοιμητήριο Μελισσίων.

Θέμα 22ο:Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα 23ο:Έγκριση 6ης αναμόρφωσης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα 24ο : Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

Θέμα 25ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. 

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης