Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Πολιτική>Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ds penteli amarysiaΗ 25η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την Δευτέρα  18 Δεκεμβρίου 2017  και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επικύρωση πρακτικών  11ης   τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017

Θέμα1οΜείωση τέλους δόμησης στο Κοιμητήριο Μελισσίων.(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα2ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην ενημερωτική εκδήλωση «ERASMUS + SPORT INFODAY 2018.

Θέμα3ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στον σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

Θέμα4ο: Έγκριση κοπής (1) πεύκου στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Διάνοιξη της Ανώνυμης οδού ανατολικά στο Ο.Τ Γ 294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβειδίου της Δ.Κ Μελισσίων.»

Θέμα5ο: Ορισμός μελών επιτροπών για το έτος 2018.

Θέμα6ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου Πεντέλης καθώς και επισκευή συντήρησης των οχημάτων έτους 2018

Θέμα7ο:  Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.

Θέμα8ο:  Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση

Θέμα9ο: Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης.

Θέμα10ο: Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

Θέμα11ο: Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

Θέμα12ο:  Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2016 λόγω εξόφλησης του.

Θέμα13ο: Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω πολλαπλής εγγραφής του.

Θέμα14ο:  Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012.

Θέμα15ο: Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω ετών 2013-2017 λόγω τακτοποίησης.

Θέμα16ο: Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω ετών 2013-2017 λόγω τακτοποίησης.

Θέμα17ο: Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω τακτοποίησης.

Θέμα18ο: Διαγραφή χρέωσης από μίσθωμα περιπτέρου.

Θέμα19ο: Διαγραφή από μίσθωμα περιπτέρου και επαναβεβαίωση.

Θέμα20ο:  Διαγραφή χρέωσης από μίσθωμα περιπτέρου.

Θέμα21ο7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Θέμα22ο: Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου(1) με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379.

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης