Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΠΕΝΤΕΛΗ>Κοινωνία>Προληπτικά μέτρα χρήσης ηλεκτροκίνητης γραμμής ΟΣΕ

Προληπτικά μέτρα χρήσης ηλεκτροκίνητης γραμμής ΟΣΕ

ose copyΓια τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες που κάνουν χρήση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης, ενημέρωσε τους πολίτες ο Δήμος Πεντέλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Κανόνες που πρέπει να τηρούνται

Απαγορεύεται

 1. Να ανεβαίνετε στην οροφή των αμαξοστοιχιών.
 2. Να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές, που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς.
 3. Να πλησιάζετε από αμέλεια ή εκουσίως, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τη Γραμμή Επαφής (π.χ. μεταφορά αντικειμένων μεγάλου ύψους).
 4. Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές που ευρίσκονται επί της σιδηροδρομικής γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή).
 5. Να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της Γραμμής Επαφής.
 6. Να κυκλοφορείτε στις περιοχές των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης (υπαίθριοι οικίσκοι, ερμάρια κ.λ.π.).
 7.  Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί των οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων ή ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πινακίδων σημάνσεως, των ειδικών κατασκευών περιορισμού, του ανώτατου οδικού περιτυπώματος διελεύσεως (Θύρες Περιτυπώματος).
 8. Να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς που έχουν πέσει στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων.
 9. Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης
 10. Να παίζουν παιδιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης και στη γύρω από την ηλεκτροκινούμενη γραμμή περιοχή.
 11. Να ρίπτετε αντικείμενα, νερό ή άλλα υγρά στη γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη γραμμή περιοχή και στις εγκαταστάσεις της.
 12. Να έρθετε σε επαφή με κάθε μέσο, με τις μεταλλικές κατασκευές που φέρουν αγωγούς για την τροφοδοσία της Γραμμής Επαφής.
 13. Να προκαλείτε από αμέλεια ή εκουσίως θραύση μονωτήρων ή κόψιμο αγωγών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο τρόπο.
 14. Να διατηρείτε μόνιμες ή προσωρινές επιφανειακές σωληνώσεις άρδευσης διασταυρούμενες με τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στην ίδια ανακοίνωση, παρακαλούνται οι χρήστες του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, να γνωστοποιούν αμέσως, κάθε ανωμαλία που παρατηρούν ή βλάβη του εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης, στα Αστυνομικά Τμήματα ή στις Υπηρεσίες του ΟΣΕ.

Περισσότερα στην κατηγορία ΠΕΝΤΕΛΗ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης