Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>Υγεία>Επιτυχές το συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ για «Υγιείς Πόλεις»

Επιτυχές το συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ για «Υγιείς Πόλεις»

synedrio EDDYPPY 3 MESA amarysiaΟλοκληρώθηκε με συμμετοχή 182 εκπροσώπων Δήμων το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 8 και 9 Ιουλίου.

Το συνέδριο με θέμα: «Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές» πλαισιώθηκε από τέσσερα στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θεματολογία. Συγκεκριμένα το πρώτο αφορούσε στη βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία, στόχοι και ρόλος των Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στο οποίο τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων παρουσιάζοντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και γιατί υιοθετούνται από τις υγιείς πόλεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την 6η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία και πολλά ακόμη σημαντικά θέματα που άπτονται των «Πράσινων Δήμων». Πολλή σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Καθηγητή Jean Simos ο οποίος επεσήμανε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων των Υγιών Πόλεων. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία δραστηριοτήτων που μπορούν να επιφέρουν αλλαγή σε τοπικό επίπεδο κυρίως και πιο αποτελεσματικά από ότι σε εθνικό επίπεδο».

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στις Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και συγκεκριμένα πολιτικές για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη Διατροφή. Σε αυτό το τραπέζι δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν καλές πρακτικές των Δήμων. Επιπρόσθετα, έγιναν παρουσιάσεις σε θέματα όπως του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας, τη σημασία των συμμαχιών με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και τη διαγενεακή επικοινωνία, μια καινοτόμο πρακτική για την ενεργό και υγιή γήρανση.

Πλούσια ήταν η θεματολογία και στο τρίτο στρογγυλό τραπέζι με κύριο σημείο αναφοράς την Πρόληψη και την αγωγή υγείας. Παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, καθώς και διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, παρουσιάστηκε η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο τελευταίο τραπέζι με τίτλο Δημοτικές δομές υγείας και κοινωνικής στήριξης παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων προγράμματα και κοινωνικο-υποστηρικτικές δράσεις, η δημιουργία δικτύου φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των ΟΤΑ

Συμπεράσματα εργασιών

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι ανθεκτικές και βιώσιμες μπορούν να είναι οι κοινωνίες όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που είναι το Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα, παρέχει την τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών σε όλους τους τομείς αυτής. Το μείζον θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απασχόλησε σημαντικά στις εργασίες του Συνεδρίου με συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των Δήμων και στη γενικότερη ανάγκη για μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση του Προέδρου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούληπου αφορούσε στη διεθνή εμπειρία από τα ανεπτυγμένα κράτη όπου η ανάπτυξη και ο έλεγχος της ΠΦΥ έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον ο κ. Πατούλης κατά την ομιλία του προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ΠΦΥ σε επίπεδο Δημοτικών Δομών, πρόσβασης πολιτών και διαφοροποίησης των υπηρεσιών, καθώς και παρέθεσε βασικές οικονομικές αρχές για την ΠΦΥ.  Τέλος, ευρεία ήταν η συζήτηση σχετικά με την Πρόληψη και την αγωγή της Υγείας, με τους εκπροσώπους των Δήμων να παρουσιάζουν καλές πρακτικές, καινοτόμες κατά περιπτώσεις, και να διευρύνονται οι τομείς όπου μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει και να δώσει λύσεις.Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κάρναβος και Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ επεσήμανε συμπερασματικά: «Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων αποδείχθηκε ανώτερο των προσδοκιών μας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν υψηλού επιπέδου. Το εύρος της θεματολογίας που κάλυψε το  Συνέδριο, παρήγαγε πολύτιμη γνώση για τα κρίσιμα θέματα του τομέα της Δημόσιας Υγείας αλλά και για το ίδιο το μέλλον του ΕΔΔΥΠΠΥ».

Η έναρξη

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Καλλιθέας και το ΕΔΔΥΠΠΥ, με την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε ο φιλοξενών Δήμαρχος Καλλιθέας, κ. Δημήτρης Κάρναβος, Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συνέδρους και αναφέρθηκε στο Δίκτυο ως θεσμό που ήδη έχει προσφέρει πολλά στην πρόληψη και αγωγή της υγείας με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων ο κ. Κάρναβος τόνισε: “ Θα εξεταστούν θέματα όπως οι προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και Υγεία, τις Δημοτικές Δομές Υγείας και Κοινοτικής Στήριξης”.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου ευχαρίστησε το Δήμαρχο της Καλλιθέας για τη φιλοξενία καθώς και όλους τους συνέδρους για την ανταπόκριση και την παρουσία τους. Δήλωσε δε, ότι σε αυτή την τόσο κρίσιμη οικονομική περίοδο και μακρά σε διάρκεια, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να ενώνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, να μοιράζονται την τεχνογνωσία τους και να οραματίζονται διεξόδους για το μέλλον για το καλό της ευρύτερης κοινωνίας. Μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλης σημείωσε “η ανάπτυξη και ο έλεγχος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο και μαζί με αυτό έχουν μεταβιβασθεί και οι απαραίτητοι πόροι, ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου αυτού πράγματι θα είναι πολύ χρήσιμα για την επόμενη ημέρα και θα αποτελούν οδηγό για πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η Υγεία μας, το Περιβάλλον που ζούμε και η Ασφάλεια στην εργασία μας”.

Το συνέδριο τίμησαν ακόμα με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό  ο Τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ. Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη και η υπεύθυνη Τομέα Πολιτισμού ΕΔΔΥΠΠΥ και ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη.

Τα θέματα

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας- Δημοτικά Ιατρεία- ΚΕΠ Υγείας. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» .Με τίτλο “Αρμοδιότητες των Δήμων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην Εκπαίδευση” μίλησε ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, και ακολούθησε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, λαθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Ι. Τούντας με ομιλία για τον ρόλο των δημοτικών ιατρείων στο δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στη συνέχεια με ομιλίες τοποθετήθηκαν και ο αν. καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Πρύτανης Παν/μίου Πελλοπονήσου Κ. Σουλιώτης με θέμα «Αναζητώντας τον ρεαλισμό στη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα» και τέλος ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΕΛΠΝΟ αν. καθηγητής Χειρουργικής Παν/μίου Αθηνών Θ. Ρόζενμπεργκ, ο οποίος μίλησε για τη «Δημόσια Υγεία & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους Προσφυγικούς Πληθυσμούς». Τη συζήτηση συντόνισε ο ομότιμος καθηγητής ΕΣΔΥ Ι. Κυριόπουλος

Νωρίτερα την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η Τακτική Τριμηνιαία Συνάντηση των Υγιών Πόλεων του Δικτύου κατά τη διάρκεια της οποίας οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια καθώς και για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Προγράμματος στους Δήμους-μέλη. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές των Δήμων-μελών του Δικτύου, βασισμένες στις πολιτικές  που ήδη έχουν εκδοθεί όπως η Πολιτική για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση, η Φυσική Άσκηση, η Ψυχική Υγεία και η Διατροφή. Μια ακόμη σημαντική ενότητα αφορούσε στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και η μελέτη αποτύπωσης της Προαγωγής Υγείας των εργαζόμενων στους Δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.Κατά την τελευταία ενότητα συζητήθηκαν οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Υγείας και τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Περισσότερα στην κατηγορία ΥΓΕΙΑ > ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης